• Adjustable Elbow Brace

  समायोज्य कुहिनो कोष्ठक

  यस प्रकारको समायोज्य एल्बो कोष्ठक

  - कोण वा कोणको दायरामा कुहिनो फिक्स गर्नुहोस्।

  - कालोको लागि बलियो समर्थन प्रदान गर्न मोटो मिश्र धातु कोष्ठकहरू।

  - समायोज्य लम्बाई बिरामीहरूको विभिन्न हात लम्बाइको लागि उपयुक्त छ।

  - हटाउन योग्य हात आराम लगाउने को आराम थप्न सक्छ।

  - सरल कोण चक, कोण समायोजन सरल र सुविधाजनक छ।